Mõttekoda Praxis viib 2018. aastal koostöös rahandusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning sotsiaalministeeriumiga läbi maksusüsteemi analüüsi ja mõttehommikud.

Praegune maksupoliitika korraldus lähtub pahatihti koalitsioonilepingus välja pakutud üksikutest lahendustest. Seejuures võivad jääda kahe silma vahele avatud valitsemise ja poliitikakujundamise headest tavadest lähtuvad olulised etapid – eesmärkide seadmine, probleemide tuvastamine ja kirjeldamine, võimalike lahenduste pakkumine ja mõjude analüüs. Nii algab maksupoliitika elluviimine konkreetsete meetmete kokkuleppimisest, ilma et oleks põhjalikult analüüsitud, millised on lahendamist vajavad probleemid, kuidas tuvastatud probleeme lahendada ning millised oleksid alternatiivsed võimalused sama probleemi lahendamiseks, samuti millised on maksumeetmete võimalikud mõjud ning kuidas need sobituvad sotsiaalmajandusliku konteksti, demograafiliste trendide ja teiste riiklike prioriteediga.

Mõttehommikute ja analüüsipaberi koostamine lähtub soovist maksupoliitika kujundamise protsessi korrastada ja pakkuda poliitikakujundajatele toeks süsteemset tervikpilti.

6. aprillil 2018 toimus esimene maksusüsteemi mõttehommik „Eesti maksusüsteem – lahendustest probleemideni“, mis oli suunatud lahenduste pakkumisele eelnevale ootuste ja probleemide  kaardistamisele. Tõime kokku valdkonna võtmeeksperdid ja otsustajad, esindus- ja ettevõtlusorganisatsioonid ning poliitikakujundajad, et üheskoos sõnastada peamised probleemid ja tulevikuriskid, millele Eesti maksusüsteem peaks vastama järgmise 5-15 aasta perspektiivis.

Kevadise mõttehommiku tulemused jõuavad Praxise maksusüsteemi analüüsipaberisse ning sellele järgneb teine mõttehommik 2018. aasta sügisel, kus peamiste probleemkohtade kaardistamise järel arutatakse võimalikke maksusüsteemi valikukohti, lahendusviise ja alternatiivseid stsenaariumeid.

Maksusüsteemi mõttehommikute ja analüüsi eesmärk on korrastada maksusüsteemi kujundamise protsessi, suurendada selle stabiilsust ja ettearvatavust ning probleemidest lähtuvat maksupoliitika strateegilist planeerimist.