Ida-Virumaa kõrgema töötuse ning piirkonnas toimunud suurte koondamiste leevendamiseks on Töötukassa rakendanud seal täiendavaid tööturumeetmeid. Uuring keskendub nendest kahele: tasemeõppes osalemise toetus ja töökoha loomise toetus.

Uuringu eesmärk on analüüsida täiendavaid tööturumeetmeid kasutanud inimeste ja tööandjate kogemusi meetmete kasutamisel ning nende käekäiku meetmete kasutamise ajal ja pärast nende lõppemist. Uurimuse keskmes on kolm küsimust:

  1. Kuidas on meetmete kasutamine mõjutanud inimeste käekäiku tööturul või hariduse omandamisel?
  2. Millised on suurimad takistused teenuste eesmärkide saavutamiseks (sh uute töökohtade loomiseks ning inimeste haridustaseme tõstmiseks või kaasajastamiseks)?
  3. Mis on vajalik nende teenuste edukaks elluviimiseks?

Küsimustele vastame uuringus teenuste kasutajate perspektiivis, võttes analüüsi keskmesse kasutajate reaalsed kogemused ja tagasiside.

Uuring tugineb kvalitatiivsetele andmetele – intervjuudele teenuseid kasutanud isikute ja tööandjate ning koolidega. Sellega täiendavad uuringu tulemused Töötukassa kvantitatiivset analüüsi teenuste tulemuslikkuse kohta.

Uuringut viib läbi mõttekoda Praxis koostöös Rakendusliku Antropoloogia Keskusega.