Projektiga tahetakse toetada sellealase võimekuse väljaarendamist IEC-s. Eesmärgi saavutamiseks nõustatakse ning juhendatakse keskset koolitusüksust kriitiliste koolitussüsteemi osade väljaarendamisel: koolitusvajaduste analüüs, koolituspakkumiste hindamine, koolitustegevuste hindamine ning baasprogrammide väljaarendamine.

Projekti üheks oluliseks eesmärgiks on välja arendada ka koostöövõrgustik avaliku teenistuse koolitustegevustega seotud asutuste ja spetsialistide vahel.