Viimased avaldatud uuringud, kuhu Praxis on Eurofoundi korrespondendina oma panuse andnud, on järgnevad:

Social Mobility in the EU (2017)

uurib põlvkondade vahelise sotsiaalse mobiilsuse mustreid.

Employment effects of reduced non-wage labour costs (2017)

annab ülevaate liikmesriikides kasutusele võetud tööjumaksude vähendamise meetmetest ja hinnata nende tõhusust tööhõivele.

Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update (2017)

annab ülevaate ajakohastatud olukorrast sotsiaalpartnerite kaasamisel Euroopa Semestri Protsessi, kirjeldades muutusi ja arenguid aastatel 2015-2016.

Representativeness of the European social partner organisations: Railways and urban public transport sector and postal and courier activities sector (2017)

annavad ülevaate ametiühingutest, tööandjate esindusorganisatsioonidest ja kollektiivsetest töösuhetest raudtee ja linnatranspordi sektoris ning posti- ja kulleriteenuse sektoris.