Euroopa õpetajate ja koolijuhtide hariduspoliitika võrgustik (European Education Policy Network on Teachers and School Leaders (EEPN)) on üle-Euroopaline õpetajatest, koolijuhtidest, poliitikakujundajatest, uurijatest ja teistest sidusgruppidest koosnev võrgustik, mille eesmärk on toetada osapoolte vahelist koostööd ning hariduspoliitika kujundamist ja rakendamist nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. EEPN moodustati 2019. a jaanuaris neljaks aastaks ning seda koordineerib Euroopa koolijuhtide võrgustik (European School Heads Association (ESHA)). EEPN koosneb praegu 27 liikmest, kes on pärit 17 riigist.

Võrgustiku töö üheks n-ö käegakatsutavaks väljundiks on iga-aastased uuringuaruanded, kuhu koondatakse erinevad õpetamise ja koolijuhtimisega seonduvad parimad poliitikad ja praktikad (2019. a-l loodud aruannetega saad tutvuda siinsamas lehel, parempoolses jaotuses). Praxise roll EEPN liikmena on osaleda võrgustiku igapäevatöös ning panustada uuringute läbiviimisesse.