„Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas“ on Eesti kõrgkoolide ning teadusarendusasutuste akadeemilise personali uuring, mis keskendub töötajate rahulolule, töökeskkonna tingimustele ning akadeemilise töö eripäradele ning muutustele. Eesti uuring on osa rahvusvahelisest „Academic Profession in Knowledge-based Society“ (APIKS) uuringust, mis võimaldab iseloomustada Eesti

Eesti teaduskeskkonda rahvusvahelisel taustal umbes 30 riigiga (s.h. Saksamaa, Jaapan, Soome, Venemaa, Leedu).

Rahvusvaheline APIKS uuring on  läbi viidud juba kolmel korral. Eelkäijateks on olnud Carnegie Survey (1992) ja the CAP Survey (2007-08). Erinevat tüüpi kõrgkoolide töötajaskonda hõlmavaid uuringuid on läbi viidud varem ka Eestis.

APIKS Eesti uuringu „Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas“ eesmärgid on nii teaduslikud kui ka rakenduslikud. Uuring annab ülevaate Eesti akadeemilise töö eripäradest ja keskkonnast (nt rahvusvahelistumine,  rahastuspõhimõtete muutumine) läbi akadeemilise personali pilgu.  Kvaliteetsed, ajakohased ja  rahvusvaheliselt võrreldavad andmed teaduskeskkonna hetkeseisust aitavad mõista Eesti kõrghariduskeskkonna tugevusi ja nõrkusi ning kujundada riigi kõrgharidus- ja teaduspoliitikat.

https://www.hm.ee/et/tegevused/uuringud-ja-statistika/akadeemilised-tootajad-teadmusuhiskonnas