AgeFLAG tegevuskava vananeva elanikkonna tervise ja heaolu parandamiseks Läänemere piirkonnas” on algatus, mille eesmärk on regionaalsete tegevuste kaudu aidata kaasa vanemaealiste inimeste heaolu ja tervise edendamisele. Projekti raames valmib tegevuskava valdkondlikeks regionaalseteks lahendusteks. 

Töö käigus kaardistavad osalevad riigid (Eesti, Soome, Rootsi, Venemaa, Leedu ja Poola) enda valdkondlikud olulisemad vajadused. Nende süntees on sisendiks koosloomelisele seminarile, on mõeldud partnerriikide esindajate kokkutoomiseks ja ühise tegevuskava väljatöötamiseks. Töötuba aitab otsustajatel kavandada mõjusaid tegevusi, mis saavutatakse sobivamate sekkumiste väljaselgitamise teel