Inimesed

Meeskond

Juhatus

Kommuni-
katsioon

Laura Mallene

Kommunikatsioonijuht
laura.mallene@praxis.ee
+372 640 8001

Liis Allmäe

Projektijuht
liis.allmae@praxis.ee
+372 640 8007