Inimesed

Meeskond

Juhatus

Anne Randväli

Programmijuht
anne.randvali@praxis.ee
+372 640 8003

Eve Mägi

Programmijuht
eve.magi@praxis.ee
+372 640 8015

Märt Masso

Programmijuht
mart.masso@praxis.ee
+372 640 8000

Kommuni-
katsioon

Laura Mallene

Kommunikatsioonijuht
laura.mallene@praxis.ee
+372 640 8001

Liis Allmäe

Projektijuht
liis.allmae@praxis.ee
+372 640 8003