Inimesed

Meeskond

Juhatus

Anne Randväli

Programmijuht
anne.randvali@praxis.ee
+372 640 8000

Eve Mägi

Programmijuhi kt
eve.magi@praxis.ee
+372 640 8015

Liis Kasemets

Programmijuht
liis.kasemets@praxis.ee
+372 640 8002

Märt Masso

Programmijuht
mart.masso@praxis.ee
+372 640 8005

Tarmo Jüristo

Juhatuse esimees
tarmo.juristo@praxis.ee
+372 640 8000

Kommuni-
katsioon

Liis Allmäe

Projektijuht
liis.allmae@praxis.ee
+372 640 8003