Vootele Veldre

Tervis
Analüütik

Vootele Veldre töötab Praxises analüütikuna aastast 2010, tema fookuses on tervise-, töö- ja sotsiaalvaldkonna kokkupuutekohad. Vootele on oma südameasjaks võtnud nende teemade uurimise ja fookusesse toomise, mis riigiasutustes jäävad tavapäraselt nö toolide ja osakondade vahele või on mingeil põhjuseil marginaliseeritud. Näitena võib tuua sellised teemad nagu: tegutsemine tööturul tervisekao tingimustes, ühiskonna- ja tööelu kohandamine puuetega inimestele, vaimse tervise probleemidega inimeste tööelu ja seda toetav teenustesüsteem.

Vootele on eelnevalt töötanud Statistikaametis rahvastiku- ja sotsiaalstatistika valdkonnas ning Haigekassas rahaliste hüvitiste spetsialistina, nooruspõlves on ta ka teinud müügitööd ja töötanud klienditeenindajana. Tal on kõrgharidus Tartu Ülikoolist, psühholoogia erialal. Vootele on läbinud ajateenistuse ja selle raames seersandi- ja reservohvitserikursused, 2011. aastal andis Vabariigi President talle nooremleitnandi auastme.