Silja Kralik

Majandus
Analüütik

Silja tegeleb majandus- ja keskkonnapoliitikaga, eelkõige paeluvad teda keskkonnaökonoomika eri tahud. Aastate jooksul on ta analüüsinud keskkonnapoliitika ja -projektide sotsiaalset ja majanduslikku mõju nii ettevõtetele, eraisikutele kui ka riigile ning hinnanud keskkonnakaitse majandushoobade rakendamist maailma riikides.

Mõttekojas asus Silja tööle 2012. aastal. Eelnev seitsmeaastane töökogemus Keskkonnaministeeriumis andis talle hinnalise kogemuse Eesti keskkonnapoliitika planeerimises ja rakendamises, selle mõju analüüsimises ning eriti keskkonnaga seotud maksustamise küsimustes.

Lektorina on Silja õpetanud Tartu Ülikooli üliõpilastele majandusarvestust. Samuti on ta panustanud Eesti looduskeskkonna väärtustamisse teadustöö kaudu, osaledes rahvusvahelistes keskkonnavaldkonna projektides ja tehes koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu näiteks OECD.

Siljal on bakalaureusekraad raamatupidamise ja rahanduse alal Eesti Põllumajandus-ülikoolist ning magistrikraad Tartu Ülikoolist, kus tegeles Eesti ettevõtete keskkonnaarvestuse küsimusega. Teda huvitab ressursisääst ja energiamajandus, seetõttu on ta end täiendanud mitmel säästvat arengut ja energiamajandust käsitleval kursusel Oslo Ülikoolis, Taani Põllumajandusülikoolis ja mujal. Samuti on Silja õppinud Iirimaal Galway Ülikooli doktorantuuris, kus koostas Eesti maksude ja toetuste mikrosimulatsioonimudelit.

Vabal ajal huvitub Silja aiandusest, õmblemisest ja programmeerimisest. Lisaks on teda aastaid nähtud lavalaudadel, viimati Tallinna Kammerkoori ridades. Ta räägib kõrgtasemel inglise keelt, mõnevõrra ka vene ja saksa keelt.