Riina Sikkut

Tervis
Analüütik
+372 640 8007

Riina analüüside keskmes on tervisepoliitika. Tal on suurepärane arusaam tervisesüsteemide toimimisest ja tervisepoliitika kujundamise protsessist. Teda huvitavad eelkõige tervisesüsteemi rahastamine ja toimimise tõhusus, seosed ülejäänud sotsiaalsüsteemiga ning ravimipoliitika. Riina on rakendanud nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid analüüsimeetodeid, talle meeldib prognoosida ja andmetega töötada. Kõigi tööde puhul on tema jaoks oluline metoodiline tugevus.

Peale analüüsitöö on Riinal kogemus meeskonna ja projektide juhtimise ja koolitamisega. Ta on olnud koolitaja mõju hindamise ja analüüsioskuste arendamise valdkonnas. Koolitajatöö puhul hindab ta muu hulgas enesearengu aspekti – et anda teemat edasi loogiliselt ja süsteemselt, tuleb see enda jaoks enne põhjalikult läbi mõelda.

Tervisepoliitikani jõudis Riina pärast magistrikraadi omandamist, enne seda modelleeris ta krediidiriski Swedbankis ja analüüsis riigirahandust Rahandusministeeriumis. Oma esimese töökogemuse sai Riina just Praxisest, kui ta osales külalisuurijana projektides, millega uuriti tervishoiutöötajate migratsiooni ning tervise ja majandusarengu seoseid.

Riina on omandanud tervisepoliitika magistrikraadi kahe ülikooli – London School of Economics and Political Science ning London School of Hygiene and Tropical Medicine –ühisprogrammist ning rahvamajanduse bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolist.

Riina kasutab oma töös eesti ja inglise keelt. Vabal ajal paelub teda lugemine, kusjuures ühtmoodi sobivad nii tervisepoliitikaalane raamat, Asterixi koomiks kui ka näiteks mõni Vonneguti teos. Veel meeldib Riinale keraamika – ta teeb ise näpud saviseks, vaatab teiste loodut või kasutab lõpptulemust koogi serveerimiseks