Rauno Vinni

Riigivalitsemine
Programmijuht
+372 640 8006
WWW

Rauno pädevusvaldkond on riigivalitsemise hea tava. Eelkõige huvitavad teda halduskorraldus, avalike teenuste korraldamine ja avaliku sektori personalipoliitika. Rauno on edukas nii administreerimisülesannetes kui ka sisueksperdi rollis, seetõttu on ta hinnatud ühtaegu projektijuhi ja valdkonnatundjana. Projektijuhtimisel on tema tugevaks küljeks vajalik süsteemsus ning analüüsimisel tarvilik võime eristada olulist ebaolulisest.

Rauno valdkonnakogemus on juba ligikaudu 15 aastat pikk. Riigivalitsemise küsimustega puutus ta kõigepealt kokku Riigikantselei avaliku halduse büroos, kus koordineeris haldusreformi. Ta töötas seejärel aastaid juhtimiskonsultandina erasektoris, kus tema töölaual olid organisatsiooni strateegia loomise ja juhtimissüsteemide ülesehitamise teema. Enne Praxisesse tööleasumist tegeles Rauno Rahandusministeeriumis riigi personalipoliitikaga ja koordineeris avaliku teenistuse koolitusi.

Rauno on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika magistrina ning jätkab doktoriõpinguid Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis. Ta olnud külalisüliõpilane Oxfordi Ülikoolis, kus kuulas avaliku halduse ja juhtimisloenguid ning kirjutas magistritööd. Rauno teadustööde teema on kvaliteedijuhtimine avalikes organisatsioonides ning ta on pidanud sellesisulisi loenguid nii ülikoolis kui ka koolitustel ja seminaridel.

Vabal ajal Rauno puhkab – loeb ja käib metsas jooksmas. Ta räägib inglise keelt kõrgtasemel ning soome ja vene keelt algtasemel.