Märt Masso

Töö- ja sotsiaalelu
Programmijuht
+372 640 8000
WWW

Märdi uurimisvaldkonnad on individuaalsed ja kollektiivsed töösuhted ning töötervishoid ja ‑ohutus. Valdkonna analüüsidega panustab ta sellesse, et töötajatel oleks hea ja tervist hoidev töö ning tööandjatel head töötajad. Märt on osalenud analüütiku ja projektijuhina nii Eesti kui ka rahvusvaheliste uuringute tegemises, kasutades nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid analüüsimeetodeid. Samuti on ta töötanud avalikus sektoris, kust ta sai elulise poliitikakujundamise ja -rakendamise kogemuse.

Märt liitus Praxisega 2012. aasta alguses. Varem oli ta lühikest aega töötanud Ernst & Young Baltic ASis avaliku sektori nõustamisteenuste konsultandina ning Sotsiaalministeeriumi tööpoliitika info ja analüüsi osakonnas töösuhete poliitika analüütikuna. Olles juba üle kümne aasta tegutsenud tööpoliitika valdkonna eksperdina, on Märt osalenud eripalgelistes uurimis- ja analüüsiprojektides nii Eesti ülikoolide ja riigiasutuste kui ka välisorganisatsioonide juures. Selline mahukas kogemus on andnud talle põhjalikud teadmised valdkonnast, selle poliitikast ja analüüsidest.

Märdil on bakalaureusekraad Tartu Ülikoolist, kus ta õppis sotsioloogiat ja kõrvalerialana majandust. Magistrikraadi on ta kaitsnud Kesk-Euroopa Ülikoolis sotsioloogia ja sotsiaalantropoloogia erialal. 2005. aastal alustas ta doktoriõpinguid Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudis sotsioloogia erialal. Tema uurimistöö on seotud töösuhetega ning ta on samas andnud temaatilisi loengukursusi. Õpingute ja teadustöö ühitamine rakenduslike poliitikanalüüsidega on Märdi üks silmapaistvaid tugevaid külgi.

Võõrkeeltest valdab Märt inglise keelt. Tema huvide hulka kuuluvad populaarteadus ja vabas õhus liikumine.