Magnus Piirits

Töö- ja sotsiaalelu
Analüütik

Magnuse kirg on modelleerimine – kui Excel sai piisavalt selgeks, tuli juurde andmetöötlusprogramm Stata, millega ta alustas Eesti pensionimudeli loomist. Igapäevatöö käigus arendab Magnus ka teiste andmetöötlusprogrammidega töötamise oskusi, näiteks on tal kogemusi Matlabi ja Gaussiga. Võib öelda, et Magnus on numbriinimene ning kvantitatiivsete uurimismeetodite rakendamine ja arvude põhjal järeldusteni jõudmine on tema eriline oskus. Siiani on ta peamiselt tegelenud pensionisüsteemi lahtiharutamise, analüüsimise ja sellest järelduste tegemisega.

Magnus liitus Praxise meeskonnaga vahetult peale magistriõpingute lõppu 2014. aastal. Oma magistritöös, mis on pälvinud nii Eesti Teaduste Akadeemia kui ka Eesti Panga tunnustuse, uuris ta, milliseid põlvkondadevahelisi efekte on tekitanud Eesti pensionisüsteemi reformid. Magnus jätkab õpinguid Tartu Ülikooli majandusteaduse doktorantuuris.

Ta on ettevõtlik ja avatud meelega nooremanalüütik, kes õpingute ja töö kõrval tegeleb näiteks rahvatantsuga. Tema pühendumisvõimet ja tahet midagi saavutada näitab ka asjaolu, et ta on 18 aastat teinud maadlussporti ja saavutanud sel alal Eesti meistrivõistlustel poodiumikohti. Magnus räägib inglise keelt ja algtasemel vene keelt.