Liina Osila

Töö- ja sotsiaalelu
Analüütik
+372 640 8007

Liina on viimased üheksa aastat analüüsinud Eesti kollektiivseid töösuhteid ja sotsiaaldialoogi erinevates sektorites ning on hästi kursis siinsete ametiühingute ja tööandjate liitude hingeeluga. Samuti on ta uurinud aktiivsena vananemise poliitikat, vanemaealiste võimalusi ja takistusi tööturul ning meetmeid, mis võimaldavad inimestel oma tööelu pikendada. 2016-2017 veetis ta pool aastat Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudis, kus aitas kaasa soolise võrdõiguslikkuse indeksi koostamisel.

Analüütikutöö kõrval on Liinal mitmeaastane ja rahvusvaheline projektijuhtimise kogemus. Samuti on ta teinud koolitusi.

Liina on mitmekülgne, suutes hästi töötada nii üksi kui ka meeskonnas. Rahvusvahelistes projektides osalemine on andnud talle oskuse orienteeruda kiirelt, aga siiski põhjalikult töö- ja sotsiaalpoliitika teemades. Et Liinal on ülevaade töökeskkonna nõuetest ja õigusaktidest ning on selle teema innukas eestvedaja, täidab ta Praxises töökeskkonnavoliniku rolli.

Liinal on magistrikraad avaliku halduse alal Tallinna Tehnikaülikoolist, kus ta uuris, kui turvaline ja paindlik on Eesti tööturg vanemaealiste töötajate jaoks. Ta on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni liige ning huvi sotsiaalpoliitika vastu tekkis tal juba enne ülikooli astumist. Liina on aidanud vabatahtlikuna kaasa arvamusfestivali sotsiaalsete teemade alade korraldamisele. Ta valdab suurepäraselt inglise ja suhtlustasandil vene keelt.