Laura Kirss

Haridus
Juhatuse liige, programmijuht
+372 640 8016
WWW

Laural on pikaajaline kogemus haridusvaldkonna analüüside ja uuringute juhtimisel ning teostamisel. Hinnatud hariduseksperdina on ta analüüsinud nii üld-, kutse- ja kõrg- kui ka täiskasvanuhariduse küsimusi. Tänu terviklikule ülevaatele Eesti hariduses toimuvast on ta aidanud kaasa teadmiste kasvule mitmes valdkonnas ning selle kaudu targemale poliitikakujundamisele. Sellised valdkonnad on olnud näiteks Eesti üliõpilaste eluolu, üldhariduse koolivõrk, talendipoliitika ja tõukefondidest rahastatud haridusprogrammid.

Laura huvitub esmajoones haridusliku ebavõrdsuse, hariduspoliitika kujundamise ja haridusprogrammide tulemuslikkuse teemast. Tema töö on puudutanud ka teadust ja noorsootööd. Peale analüüside tegemise Eestis on ta osalenud mitmes rahvusvahelises uuringuprojektis ning nimetatud Euroopa Komisjoni hariduspoliitika sõltumatute ekspertide võrgustiku Eesti esindajaks.

Enne 2007. aastal Praxisega ühinemist töötas Laura Haridus- ja Teadusministeeriumis teaduspoliitika valdkonnas. Tal on töökogemus ka Tartu Ülikoolist, kus ta on töötanud õppe- ja teadustöö assistendina. Teadusmagistri kraadi omandas ta Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnas, kaitstes uurimuse haridusliku ebavõrdsuse teemal. Laura on end täiendanud rahvusvahelise Open Society Institute’i stipendiumiprogrammis ja teistel rahvusvahelistel koolitustel. Laura kuulub hariduspoliitika keskuste võrgustikku NEPC. Alates 2014. aastast on ta Praxise juhatuse liige.

Laura valdab inglise keelt ning räägib veidi ka saksa ja vene keelt. Tööst vabal ajal tegeleb ta mitme spordialaga ja loeb meelsasti kriminulle.