Kristi Anniste

Töö- ja sotsiaalelu
Analüütik
+372 640 8005

Kristi liitus Praxise meeskonnaga 2015. aastal. Oma töös keskendub ta peamiselt rände, lõimumise, võrdsete võimaluste ja soolise võrdõiguslikkuse teemade analüüsile. Lõimumine ja võrdsed võimalused on Kristit huvitanud juba pikemalt – ka oma varasemas töös Integratsiooni Sihtasutuses puutus ta tihedalt kokku rahvusvähemuste lõimumise ja võrdse kohtlemise valdkonnaga.

Kristil on doktorikraad Tartu Ülikoolist inimgeograafia ja regionaalplaneerimise erialal. Doktoritöös pühendus ta rändeuuringutele, analüüsides Eestist väljarännet, väljarännanute lõimumist ning lõimumise ja tagasirände seoseid. Tal põhjalikud teadmised ja kogemus nii projektijuhtimises kui ka uuringute planeerimise, läbiviimise ja analüüsimise vallas. Kristi tunneb end analüütikuna koduselt nii kvantitatiivsete kui ka kvalitatiivsete uurimismeetoditega, kuid oma tugevuseks peab ta kvantitatiivset andmeanalüüsi. Kristi on täiendanud end 2010. aastal Liverpooli Ülikoolis ning 2011. aastal külalisdoktorandina Prantsusmaa Demograafiauuringute Keskuses.

Kristi räägib kõrgtasemel inglise keelt ning mõnevõrra ka vene, hispaania ja prantsuse keelt.