Kaupo Koppel

Majandus
Nooremanalüütik

Kaupot paeluvad keskkonnateemad: nii tema magistritöö kui ka senise Praxise töö keskmes on keskkonnamõjud – näiteks on ta uurinud seda, kuidas tööstusest või transpordist tulenev saaste, vibratsioon ja müra mõjuvad inimeste heaolule ja tervisele ja kui kulukaks sellised mõjud osutuda võivad. Kuigi oma analüüsides kasutab Kaupo peamiselt arvulisi uurimismeetodeid, tunneb ta end ühtviisi mugavalt ka kvalitatiivse sisuga andmetega töötamisel.

Praxisega liitus Kaupo 2016. aasta suvel, jätkates samal ajal magistriõpinguid Tartu Ülikoolis matemaatilise majandusteaduse õppekaval. Nii akadeemiliste kui töiste uurimissuundade juures köidab teda esmapilgul nähtamatute numbrite leidmine ning nägemine looduses. Näiteks statistika erialal valminud bakalaureusetöös otsis Kaupo koostöös Eesti Geenivaramuga statistilisi seoseid spetsiifiliste geenmutatsioonide ning inimesel avalduvate haiguste vahel.

Õpingutest ja tööst vabal ajal võib Kaupo leida raamatu või uusima kinoteose seltskonnas, mille tegevus toimub eelistatult ammusel ajal kauges-kauges galaktikas … Kui kätte ei ole sattunud mõni ulme- või fantaasiaraamat, pakub Kaupole huvi ka teistsugune lugemine –  autospordi entusiastina on ta kaardilugejana osalenud mitmel rallil nii Eestis kui välismaal. Kaupo räägib inglise ning mõnevõrra vähem vene keelt, samuti jätkuvad püüdlused hispaania keele omandamisel.