Kaupo Koppel

Majandus
Analüütik
+372 640 8015

Kaupot paeluvad keskkonnateemad: nii tema magistritöö kui ka senise Praxise töö keskmes on keskkonnamõjud – näiteks on ta uurinud seda, kuidas tööstusest või transpordist tulenev saaste, vibratsioon ja müra mõjuvad inimeste heaolule ja tervisele ja kui kulukaks sellised mõjud osutuda võivad. Kuigi oma analüüsides kasutab Kaupo peamiselt arvulisi uurimismeetodeid, tunneb ta end ühtviisi mugavalt ka kvalitatiivse sisuga andmetega töötamisel.

Kaupo liitus Praxisega 2016. aasta suvel, jätkates samal ajal magistriõpinguid Tartu Ülikoolis matemaatilise majandusteaduse õppekaval. Kaupo peamine uurimisvaldkond on seotud loodusega. Oma diplomitöödes on ta otsinud koostöös Eesti Geenivaramuga statistilisi seoseid spetsiifiliste geenmutatsioonide ning inimesel avalduvate haiguste vahel, samuti kaardistas Kaupo Eesti maismaatranspordi väliskulusid. Praxise projektide käigus on ta keskendunud geoinfosüsteemide (GIS) võimaluste rakendamisele, analüüsides ruumis nii majanduslike kui sotsiaalsete statistiliste näitajate muutumisi ning seoseid.

Õpingutest ja tööst vabal ajal võib Kaupo leida raamatu või uusima kinoteose seltskonnas, mille tegevus toimub eelistatult ammusel ajal kauges-kauges galaktikas … Kui kätte ei ole sattunud mõni ulme- või fantaasiaraamat, pakub Kaupole huvi ka teistsugune lugemine –  autospordi entusiastina on ta kaardilugejana osalenud mitmel rallil nii Eestis kui välismaal. Kaupo räägib inglise ning mõnevõrra vähem vene keelt, samuti jätkuvad püüdlused hispaania keele omandamisel.