Katrin Pihor

Majandus
Juhatuse liige, programmijuht
+372 529 7916

Katrin on juhtinud üle kümne aasta uurimis- ja arendusprojekte. Tema uurimishuvid on seotud peamiselt avaliku sektori ökonoomikaga, esmajoones finantssuhetega keskvalitsuse ja omavalitsuste vahel. Tugeva strateegilise mõtleja ja süsteemse analüütikuna on ta andnud väärtusliku panuse paljudesse uurimistöödesse, sealhulgas tööjõuvajaduse ning innovatsiooni ja teaduspoliitika valdkonnas. Katrin tunneb end koduselt nii kvalitatiivsete kui ka kvantitatiivsete uurimismeetodite kasutamisel.

Katrini eriline kirg on poliitika ja programmide mõju hindamine, mille kaudu loodab ta aidata kaasa teadmuspõhisema poliitika kujundamisele ja hea valitsemise edendamisele.

Ta on kogenud lektor, kes on üle 15 aasta koolitanud nii tudengeid, riigiametnikke kui ka eraettevõtjaid. Tal on selja taga pikaajaline töökogemus Tartu Ülikooli Euroopa Kolledžis, kus alustas Euroopa Liidu majanduspoliitika lektorina ja tõusis peagi asedirektoriks. Katrini tööülesanded olid seotud peamiselt Euroopa õpingute magistriprogrammi arendamisega ning ta osales aktiivselt Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskuse loomises. Euroopa õpingute magistriprogrammi pikaajalise juhina on ta hästi kursis Euroopa Liidu majanduspoliitikaga. Avaliku sektori kogemuse sai Katrin Rahandusministeeriumis rahvusvaheliste suhete peaspetsialistina töötades.

Katrinil on teadusmagistri kraad majandusteaduses ja ta jätkab pingutusi doktorikraadi taotlemiseks. Ta on end täiendanud mõju hindamise koolitustel nii Eestis kui ka välisriikides, osalenud Brügge Euroopa Kolledži Euroopa Liidu intensiivkursusel ja Kesk-Euroopa Ülikooli valitsustasandite vaheliste fiskaalsuhete teemalises suvekoolis. Katrin räägib inglise keelt ning loeb saksa ja vene keeles. Ta kuulub Eesti Hindamise Ühingu ESTES juhatusse. Katrinil kasvab kodus kolm vahvat tütart.