Ingel Kadarik

Töö- ja sotsiaalelu
Analüütik
+372 640 8005

Ingel tegeleb oma töös eelkõige töösuhete ja töötingimuste teemadega, kuid panustab ka soolise võrdõiguslikkuse ning sotsiaalpoliitika valdkonda.

Eelkõige tegeleb ta valdkonna poliitikamuudatuste ja arengute jälgimisega, panustades nende teadmistega euroopaülestesse võrdlevuuringutesse. Samuti on tema huvivaldkonnas kolllektiivsete töösuhete uurimine. Lisaks sisulisele tööle, on ta projektide juures toeks ka läbi infokorralduse, pakkumuste dokumentatsiooni koostamise ja projektide finantsaruandluse tegemise.

Varem on ta töötanud peaspetsialistina Sotsiaalkindlustusametis, kust on saanud väärtusliku kogemuse nii assisteerimise, koordineerimise  kui ka  meeskonnatöö osas ning teadmised erihoolekande valdkonnast.

Inglil on bakalaureusekraad Tartu Ülikoolist sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika alal. Ta oskab kõrgtasemel inglise keelt.