Hille Hinsberg

Kodanikuühiskond, Riigivalitsemine
Ekspert

Hille on juhtinud Praxises töötamise ajal kümneid projekte, mis on olnud seotud kodanikuühiskonna arengu, parema valitsemiskultuuri ja infoühiskonna teemadega. Muu hulgas on ta vedanud eest Valitsemise Valvurite võrgustiku ehk valitsuse tegevuskava sõltumatute hindajate tööd. Hille algatusel ja juhtimisel on loodud portaal www.meieraha.eu, mis visualiseerib Eesti riigieelarvet ja Tallinna tulusid-kulusid, samuti portaal www.kodupilt.ee, kus on näha kohalike omavalitsuste pakutavad avalikud teenused.

Hille on osalenud Eesti e-teenuste tulemuslikkuse hindamises ning hinnanud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali mõju. Ta on vabaühenduste rahastamise juhendi ning kaasamise käsiraamatu kaasautor.

E-valitsemise ja kaasamise eksperdina on Hille tegev mitmes rahvusvahelises projektis, mis on seotud näiteks Armeenia, Gruusia ja Moldovaga. Tugeva esineja ja väitlusjuhina astub Hille sageli üles hea valitsemise ja kodanike osalemise teemalistel konverentsidel nii Eestis kui ka mujal maailmas. Samuti oli ta pea 1,5 aastat Riigikantselei juures tegutsenud avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma nõunik, viies läbi pilootprojekte, korraldades hankeid ning nõustades uuenduslike meetodite kasutusele võttu ministeeriumites.

Hille on Avatud Valitsemise Partnerluse sõltumatu hindaja ning Eesti ja Põhjamaade avaandmete kogukonna aktiivne liige. Vabatahtlikuna on ta tegev „Teeme ära!“ liikumises, vabaühenduste liidu EMSL nõukogus ja sotsiaalsete ettevõtete kasvulava Domus Dorpatensise nõukogus. Rahvakogu protsessi vedamise ning laiemalt kodanikuühiskonna ja demokraatia arendamise eest pälvis Hille 2014. aastal presidendi Valgetähe teenetemärgi.

Tal on magistrikraad kommunikatsiooni erialal. Olles töötanud neli aastat Riigikantseleis valitsusasutuste nõustajana kodanikuühenduste ja avalikkuse kaasamisel, tunneb ta hästi avalikku sektorit. Ta räägib inglise, soome ja vene keelt. Vabal ajal tegeleb Hille jooksmise ja koorilauluga ning korraldab igal suvel Pärnus tänavafestivali Augustiunetus.