Helen Biin

Töö- ja sotsiaalelu
Analüütik
+372 640 8016
WWW

Heleni fookuses on kõik soolõime ja võrdsete võimalustega haakuv. Praxises töötamise ajal on ta tegelenud nii poliitikameetmete analüüsi, uute uurimisinstrumentide väljatöötamise kui ka sootemaatika lõimimisega üld- ja kõrgharidusse. Varasemast on Heleni pagasis näiteks naiste ja meeste poliitilise osaluse ja haridusliku ebavõrdsuse uurimine ning seaduseelnõude soolise mõju analüüs. Helen on puutunud kokku nii kvantitatiivsete kui ka kvalitatiivsete analüüsimeetoditega, kuid tema silmad paneb särama eelkõige kvalitatiivsete meetodite rikkalik varamu.

Helen liitus Praxise meeskonnaga 2012. aasta sügisel, ent on teinud külalisuurijana meile kaastööd juba 2006. aastast. Enne seda töötas ta peaspetsialistina Tartu Linnavalitsuses, kus korraldas uuringuid, ning teadurina Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuses.

Olles juba kümme aastat tegutsenud soovaldkonna eksperdina, on Helen osalenud mitmesugustes uurimis- ja analüüsiprojektides nii Eesti ülikoolide ja riigiasutuste kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide juures. Tal on soouuringute alal teadusmagistri kraad Kesk-Euroopa Ülikoolist ja sotsioloogia bakalaureusekraad Tartu Ülikoolist. Ta jätkab doktoriõpinguid, keskendudes poliitikute identiteediloome soolistatusele. Helen on ühtlasi Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi soouuringute lektor. Ta räägib inglise, rootsi ja soome keelt, loeb norra (bokmål) ja mõnevõrra taani keelt.

Õpingute ajal osales Helen aktiivselt Eesti Väitlusseltsi tegevuses ning väitluskogemust on ta saanud kasutada ka analüütikuna. Ta on pikka aega tegelenud kunstiga ja kuulub nende kirglike koosolekul joonistajate hulka, kelle märkmetes on visuaalset materjali sõnalisest alati rohkem.