Elisabeth Kendrali

Haridus
Analüütik

Elisabeth liitus Praxisega 2020. aasta sügisel. Lisaks haridusteemadele kuuluvad Elisabethi uurimishuvide hulka inimeste poliitilist käitumist mõjutavad tegurid, vaimne tervis ning marginaliseeritud gruppide kogemused ja kaasamine teadmiste loomisesse.

Psühholoogia bakalaureusõpingute jooksul Tartu ülikoolis täiendas Elisabeth end ka Ghenti ülikoolis ja Eötvös Lorándi ülikoolis Budapestis. Tal on magistrikraad sotsiaalpsühholoogias Edinburghi ülikoolist, kus ta uuris radikaliseerumisega seotud motivatsioonilisi protsesse. Elisabeth valdab Ri ning on rohkem tegelenud kvantitatiivse andmeanalüüsiga, kuid teda paeluvad ka kvalitatiivsed uurimismeetodid.

Enne Praxisega liitumist töötas Elisabeth erinevate Ungari vabaühenduste juures mitteformaalse hariduse ja sotsiaalse kaasatuse teemadega, mis on andnud talle lisaks loomingulistele grupitöö meetoditele ka töötubade ja koolituste disainimise ning läbiviimise kogemuse.