Cenely Leppik

Haridus
Analüütik

Cenely töötab analüütikuna hariduse ning töö- ja sotsiaalala valdkonnas. Tema senised uurimisteemad on peamiselt olnud seotud tööturu, vaesuse ja ebavõrdsusega. Cenelyl on mitmekesine kogemus andmete analüüsimisel, olles kokku puutunud erinevate statistiliste analüüsimeetodite ja ökonomeetriliste mudelitega.

Oma bakalaureusetöös uuris ta noorte tööturuseisundit kujundavaid tegureid Euroopa riikide näitel ning magistritöös keskendus ta riiklikult rahastatava lasteaiateenuse mõjule Eesti vaesus- ja ebavõrdsusnäitajatele. Et Cenely on erialaselt spetsialiseerunud majanduse modelleerimisele, on tema Tartu Ülikoolis tehtud lõputööde keskmes olnud mitmesuguste mudelite ja metoodiliste küsimuste uurimine.

Cenelyle meeldib orienteeruda arvude maailmas, st siduda omavahel erinevat infot ja panna saadud tulemused sisulisse konteksti. Vabal ajal meeldib talle kätt proovida fotograafias, kus tema meelisvaldkonnad on loodus- ja makrofotograafia. Cenely kirjutab ja räägib hästi inglise keeles ning on õppinud ka vene keelt.