Annika Uudelepp

Kodanikuühiskond, Riigivalitsemine
Ekspert

Olen omandanud magistrikraadi (MA, cum laude) ja bakalaureusekraadi haldusjuhtimises Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning jätkan oma õpinguid Tallinna Ülikooli riigi- ja poliitikateaduste doktoriõppes (PhD). Olen end täiendanud erialase teadustööga Oxfordi Ülikoolis (UK) Ühendkuningriigis ning paljude juhtimise ja avaliku halduse alastel koolituste, seminaride ja arendusprogrammidega. Mul on olnud võimalus osaleda mitmetes riigivalitsemise alastes uurimisprojektides, olen esinenud seminaridel ja konverentsidel ning avaldanud riigivalitsemise alaseid publikatsioone. Minu senised tööd uurimisteemad, publikatsioonid ning ettekanded on käsitlenud keskvalitsuse otsustusprotsessi, koalitsioonivalitsuste dünaamikat, valitsuse tugistruktuure, haldusreforme, poliitika tüpoloogiaid, poliitika võrgustikke teiseses õigusloomes, jätkusuutlikku arengut ja strateegiakujundust avalikus sektoris. See võtab üldjoontes kokku enamiku sellest, millega tänapäeva riigivalitsemise edendamisel tegeletakse.

Varem olen töötanud Keskkonnaministeeriumi nõuniku ja kantslerina (2003-2008) ning Tallinna Pedagoogikaülikooli Riigiteaduste osakonna õppejõuna (1999-2004). Keskkonnaministeeriumis töötamise ajal olin Valitsuse kriisikomisjoni liige ja Eesti-Vene piirivete haldamise ühiskomisjoni kaasesimees samuti olen esindanud Eesti Vabariiki mitmetel kõrgetasemelistel rahvusvahelistel kohtumistel. Olen Tallinna Pedagoogikaülikoolis õpetanud poliitika ja valitsemise aluseid, avalike organisatsioonide juhtimist ning valitsemiskorraldust ja -institutsioone.

Huvivaldkonnad: hea riigivalitsemine, poliitika kujundamise protsess, avaliku sektori juhtimine, avaliku sektori reformid, kodanikuühiskond, regulatiivne reform, avalike teenuste arendamine.