Anne Randväli

Tervis
Programmijuht
+372 640 8000

Anne tunneb koolitusvaldkonda igast küljest, sest on olnud nii koolituste tellija, programmide koostaja kui ka koolitaja ja koolituste juhi rollis. Ta on täiendanud enda nõustamisoskusi, omandades superviisori-coach’i kutse ning on selles vallas ka aktiivselt tegutsenud. Annel on rahvusvahelise nõustaja töökogemus, näiteks on ta koolitanud Montenegro riigiametnikke värbamise alal ja analüüsinud nende koolitusvajadusi.

Enne mõttekoja meeskonnaga liitumist töötas Anne üle kümne aasta Eesti Pangas personalitöö arendusjuhina, vastutades värbamise, töötajate hindamise ja arendamisega seotud tegevuste eest. Praxises tegeleb ta peamiselt avaliku ja vabasektori koolitus- ja arendusprojektide loomise ning juhtimisega, samuti koolitamise ja nõustamisega.

Hariduselt on Anne psühholoog, kes uurinud Tartu Ülikoolis Jüri Alliku juhendamisel isiksusepsühholoogiat. Põhjalik süvenemine töörahulolu ja motivatsiooni teemasse organisatsioonikäitumise magistriõpingute käigus on andnud talle peale valdkonnateadmiste suurepärase ettekujutuse ka uurimismeetoditest. Saadud teadmisi ja kogemusi on Anne rakendanud personaliuuringute väljaarendamisel ning teiste juhendamisel ja koolitamisel – ta on olnud PARE personalijuhtimise käsiraamatu kaasautor ning pidanud personalitöö tudengitele organisatsiooniuuringute loenguid.

Annet paelub psühholoogia valdkond ka väljaspool töiseid tegevusi. Teda huvitavad psühhoanalüütilise koolkonna vaated ning ta on end täiendanud pereteraapia alal. Anne räägib inglise keelt, vähesel määral ka vene ja saksa keelt.