Aleksandr Michelson

Majandus
Analüütik

Aleksandr tegeleb Praxises ettevõtlusvaldkonna uuringutega. Varasemast on tal  pikk töökogemus erasektorist, kus ta tegutses peamiselt personalijuhtimise valdkonnas, vastutades erinevate projektide juhtimise, tööturu seire, personalipoliitikate planeerimise ja rakendamise eest. Samuti on Aleksandr olnud tööandjate konsultant Eesti Töötukassas. Aleksandr on tegev ka akadeemilises maailmas – ta on külalisõppejõud Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta peab majandus- ja linnasotsioloogia loenguid ning juhendab üliõpilaste lõputöid.

Aleksandril on magistrikraad rahvamajanduse erialal ning 2014. aastal kaitses ta Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas doktoritöö turismimajanduse teemal. Doktoritöös uuris ta seda, kuidas kasutada vanalinna kui ressurssi sihtkohtade konkurentsieeliste tugevdamiseks üleilmsel turismiturul. Samuti huvitas teda, kuidas innustada pärandi kasutamist kohalike tegutsejate, näiteks kohalike omavalitsuste, ettevõtjate, kultuuritegelaste ja elanike tegevuses. Uurimus hõlmas seitset Euroopa linna, sh Tallinna. Aleksandr valdab hästi erinevate kvalitatiivsete uurimismeetodite rakendamist. Ta on täiendanud ennast erinevatel kursustel ja kollokviumitel välisülikoolides, samuti külalisuurijana Amsterdami Ülikoolis.

Aleksandr valdab eesti, inglise ja vene keelt kõrgtasemel. Vabal ajal tegeleb ta lisaks kultuurireisidele ning looduses viibimisele kaasaegse kunstiga, kasutades selleks erinevaid kunstimeediumeid. Hiljuti hakkas ta õppima solfedžot, sest ta plaanib kätt proovida ka muusikateoste loomisel.