Alari Paulus

Majandus
Vanemanalüütik
+372 640 8004

Alari töötab majanduspoliitika programmi vanemanalüütiku ja Essexi Ülikooli vanemteadurina. Tema peamine tegevusvaldkond on riigirahandus ja avaliku sektori ökonoomika laiemalt. Põhilised uurimisteemad on maksukäitumine, fiskaalpoliitika mõjud tööturule ja majapidamiste tulujaotusele, tulude ebavõrdsus ja ümberjaotuslikud mõjud rahvusvahelises võrdluses.

Suur osa Alari erialasest tegevusest on seotud majanduse analüüsimise ja modelleerimisega. Ta alustas karjääri Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika ja hariduspoliitika programmi analüütikuna, seejärel jätkates Essexi Ülikooli Sotsiaal- ja Majandusuuringute Instituudis, kus ta nüüdseks on töötanud üle kümne aasta. Alates 2016. aastast ühines ta uuesti ka Praxise meeskonnaga.

Alari on kaasa teinud paljudes uurimisprojektides, mida on finantseerinud erinevad rahvusvahelised institutsioonid, näiteks Euroopa Komisjon ja Maailmapank. Muuhulgas on tal pikaaegne kogemus ELi riikide maksu- ja toetusssüsteemide mikrosimulatsioonimudeli EUROMOD arendamise ja rakendamisega.

Alaril on Tartu Ülikooli teadusmagistri kraad (MA) rahvamajanduses ja Essexi Ülikooli doktorikraad rahvamajanduses (PhD).

Veeb: LinkedIn, ResearchGate, Repec/Ideas

Akadeemiline CV (inglisekeelne): https://www.iser.essex.ac.uk/people/apaulus.pdf