Ümberkorralduste ennetamine tööturul: Soome ja Balti riikide vastastikune õppimine

Lühiajalisi tööturumuutusi ja vajaminevate oskuste prognoose käsitlevast korrapärasest teabest saavad kasu nii riikliku kui kohaliku tasandi ametiasutused, ettevõtted, sotsiaalpartnerid, koolitajad kui ka eraisikud. Sellest tulenevalt töötavad paljud liikmesriigid välja prognoosimis- ja ennetusvahendeid. Siiski on need algatused oma ulatuse ja metoodika poolest väga erinevad ning sageli oleks mõttekas liita need kokku ühtseks tervikuks. Seetõttu keskendub projekt osalevate riikide võimele prognoosida tööturul toimuvaid muutusi ning selleks olemasolevatele vahenditele.

Projekti eesmärk on arendada vastastikust õppimist Soome ja Balti riikide vahel metoodika valdkonnas, mida kasutatakse muutuste ennetamiseks ning ümberkorralduste ärahoidmiseks või leevendamiseks tõhusa sotsiaalpartnerluse abil.

Projekti juhib Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) koolituskeskus (International Training Centre of the ILO) ning rahastab Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat. Poliitikauuringute Keskus Praxis osales projektis Eesti eksperdi rollis.

Projektiga seotud materjalid ja täiendav info on inglise keeles kättesaadav aadressil: arenas.itcilo.org/anticipating-restructuring/

 

Tulemused

Soome taustaanalüüs

Eesti taustaanalüüs

Projekti tulemuste kokkuvõte: Soome ja Balti riigid

Ettekanded

Muutuste ennetamine ja sotsiaalpartnerlus - kus asub Eesti täna? Kirsti Nurmela ettekanne Eesti seminarilt 20-21 september 2011, eesti keeles
Finnish model for anticipating change and restructuring: key aspects and challenges. Soome eksperdi Robert Arnkili ettekanne Tallinna seminaril 20-21 september 2011
Social partnership for anticipating change: mutual learning Finland and Baltic countries. Introduction to the seminar. Projektijuhi Monica Rossi sissejuhatav ettekanne Tallinna seminaril 20-21 september 2011
Teostajad:
Kirsti Nurmela
Kestus:
2010 - 2011
Finantseerijad:
Märksõnad:
tööjõuvajadus, prognoosimine, muutuste ennetamine, tööturu muutused, sotsiaalpartnerlus

Uudised

Uudised puuduvad