Publikatsioonid:

Uuring õpipoisiõppe pakkumise kohta Euroopa Liidu liikmesriikides

Käesoleva projekti raames osaleb Eesti üle-euroopalises uuringus, mille eesmärk on anda ülevaade õpipoisiõppest valitud liikmesriikides (Taani, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola, Slovakkia, Hispaania, Holland ja Suurbritannia).

Uuringus võetakse vaatluse alla õpipoisiõppe roll tööhõive suurendamisel ning tööturul rakendumise lihtsustamisel, keskendudes seejuures eelkõige viimase majanduskriisi mõjule.

Projekti peamised uurimisülesanded on:

  • Anda analüütiline ülevaade liikmesriikides kasutatavtest õpipoisiõppe skeemidest, käsitledes sealhulgas majanduskriisi mõjusid kutsehariduspoliitikale.

  • Arutleda õpipoisiõppe mõju üle tööhõive suurendamisel, tööturul rakendumise lihtsustamisel ning rahvusvahelise mobiilsuse suurendamisel.

  • Identifitseerida majanduskriisi mõjud õpipoisiõppe pakkumisele.

Uuringu tulemuste abil soovitakse suurendada diskussiooni noorte tööhõive üle Euroopa 2020 strateegia raames.

Publikatsioonid

Tulemused:

Teostajad:
Mihkel Nestor, Laura Kirss
Kestus:
2011 - 2011
Finantseerijad:
Märksõnad:
õpipoisiõpe, töökohapõhine õpe, kutseharidus