Praxise mõttehommik „EL struktuurivahendite programmiperioodi 2014-2020 võimalused"

12.oktoobril toimus Radisson Blue Hotellis Olümpia mõttehommik teemal „EL struktuurivahendite programmiperioodi 2014-2020 võimalused“, et avada sel teemal arutelu ja diskuteerida Eesti valikute üle.

Mõttehommiku eesmärk oli avada arutelu Euroopa Liidu struktuurivahendite uue programmiperioodi kujundamise põhimõtete ja prioriteetide valiku üle. Vaadates majanduskeskkonnas toimuvat ja Eesti riigieelarve väljavaateid, on EL struktuurivahendid Eestis üheks peamiseks rahaliseks võimaluseks, millega järgnevatel aastatel midagi suurt korda saata. Mida Eesti saab struktuurivahendite abiga ette võtta ja ära teha? Millistele lahendamist vajavatele küsimustele peaksime keskenduma? Kuidas Eestile esmatähtsad suunad haakuvad EL üldiste rõhuasetustega?

Mõttehommikul tutvustas Rahandusministeerium uue programmperioodi planeerimise lähtekohti, tingimusi ja Eesti ootusi. Mis võiksid Eesti jaoks olla olulised prioriteetsed valdkonnad (EL tasandil määratletud valikutest)? Samuti vaadati tagasi käesoleva perioodi struktuurivahendite kasutamise kogemustele, õppetundidele ning arutati selle üle, mida järgmist perioodi ette valmistades teisiti teha. Arutelu toimus oluliste valitsusväliste partnerite ja arvamusliidrite ringis.

Rahandusministeeriumi asekantsleri Ivar Siku ja Praxise juhatuse liikme Annika Uudelepa ettekannetega saab tutvuda tulemuste all.

 

Tulemused