2010. aastal välja antud poliitikaanalüüsid

Pealkiri:
Kodanike kaasamine: kuidas jõuda tegeliku osaluseni riigi otsustes?
Autor:
Annika Uudelepp
Aasta:
2010/9
Keel:
Pealkiri:
The Role of Creativity and Innovation in School Curricula in the EU27
Autor:
Aasta:
2010
Keel:
EN
Pealkiri:
Sanatoorsed koolid - kellele ja miks?
Autor:
Aasta:
2010/8
Keel:
Pealkiri:
Vajadusettevõtlus Eestis: levik, probleemid ja ettevõtjate rahulolu
Autor:
Anne Jürgenson
Aasta:
2010/7
Keel:
ET
Pealkiri:
Kuidas kiirendada Eesti tervishoid infoajastusse?
Autor:
Ain Aaviksoo, Janek Saluse, Gerli Paat
Aasta:
2010/6
Keel:
Pealkiri:
Eesti maksukoormuse areng: jaotus, mõjud ja tulevikuvalikud
Autor:
Andres Võrk, Risto Kaarna
Aasta:
2010/5
Keel:
ET