Kaasamiskoolitused 2010-2011

Poliitikauuringute Keskus PRAXIS viib taas läbi kaasamise teemalisi koolitusi, mille tellijaks on Rahandusministeerium koostöös Riigikantseleiga. Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskuseid rakendada oma igapäevatöös kaasamise head tava.

Praxis on pikalt tegelenud kaasamise teemadega nii analüüsi, poliitikasoovituste koostamise, poliitikadialoogi edendamise kui ka meie ekspertide praktiliste kogemuste kaudu. 2009. aastal keskvalitsuse ja kohalikeomavalitsuste ametnikele suunatud kaasamiskoolitused said osalejatelt väga kõrge hinnangu. Koolitust peeti vajalikuks ning oma eesmärke täitvaks. 2010. aastal laiendatakse koolituse sihtrühma. Osalema on oodatud ka kodanikeühenduste esindajad, et soodustada dialoogi riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuste ja partnerite vahel ning selgitada vastastikuseid ootusi kaasamise protsessis.

Tegu on baaskoolitusega ja osalema on oodatud need, kes varem ei ole kaasamiskoolitustel käinud. Kaasamises mitmekesiste ja pikaajaliste kogemustega ametnikele pakub koolitus küll huvitavat, kuid võib natuke lihtsaks jääda - seega soovitame koolitusele tulla neil, kelle kogemused ja teadmised antud valdkonnas ei ole väga põhjalikud. Koolitustel tutvustatakse, milline on edukas kaasamine ja kaasatulemine, millised on kaasamise õiguslikud aslused, kuidas Euroopa Liit kaasamist mõjutab ning palju teisi valdkonna olulisi teemasid.

Koolitus kombineerib teooriat praktiliste näidete ja interaktiivsete rühma- ja individuaaltööga, võimaldades koolituse tulemusena osalejatel oma asutuses kaasamist tulemuslikult kavandada, kaasamistegevusi edukalt läbi viia ning anda hinnang kaasamisprotsessidele.

2010-2011.a. toimub kokku kümme koolitust, mis on osalejatele tasuta, seda finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist ja Rahandusministeeriumi eelarvest.

Koolitajad on Praxise juhatuse esimees ja valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi direktor Annika Uudelepp ning Praxise külalisuurija ning kodanikeühenduste asjatundja Kristina Mänd. Mõlemal lektoril on mitmekülgsed kaasamiskogemused, tugevad valdkonnateadmised ning pikaajaline koolituskogemus.

Päevakava

Registreerumine (registreerumine kaasamiskoolitustele on lõppenud, kuna kõik grupid on komplekteeritud)

 

Tulemused

Teostajad:
Annika Uudelepp, Kristina Mänd, Katariina Rebane
Kestus:
2010 - 2011
Finantseerijad:
Märksõnad:
kaasamine