Loovus ja innovatsioon Euroopa Liidu riikide õppekavades

Käesoleva projekti eesmärgiks on analüüsida loovuse ja uuenduslikkuse põhimõtete leidumist ning rolli Euroopa Liidu riikide õppekavades. Tegemist on rahvusvahelise uuringuprojektiga, milles analüüsitakse võrdlevalt 27 liikmesriigi õppekavasid. PRAXIS viib läbi Eesti õppekavade analüüsi. Üle-Euroopalist projekt juhib empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH.

Tulemused

Publikatsioonid:

Teostajad:
Eve Mägi
Kestus:
2009 - 2010
Finantseerijad:
Märksõnad:
õppekava, hindamine