2009. aastal välja antud poliitikaanalüüsid

Pealkiri:
Eesti kõrghariduspoliitika: julge või juhuslik?
Autor:
Eve Mägi, Laura Kirss
Aasta:
2009/4; kõrgharidusele ligipääs, võrdväärsed võimalused
Keel:
ET
Pealkiri:
Eesti patsiendi minevikuvõidud ja tulevikuvõimalused
Autor:
Ain Aaviksoo, Raul Kiivet, Gerli Paat, Janek
Aasta:
2009/3
Keel:
Pealkiri:
Kuidas edendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös?
Autor:
Annika Uudelepp, Maiu Uus, Jon Ender
Aasta:
2009/2
Keel:
Pealkiri:
Peredele suunatud rahalised toetused: mõju ebavõrdsusele, sündimusele ja tööturukäitumisele.
Autor:
Andres Võrk, Marre Karu
Aasta:
2009/1
Keel: