Uus
 

Maiu Uus


Analüütik
Valitsemise ja kodanikuühiskonna programm
Telefon:
+372 640 8006
Mobiil:

E-post:
maiu.uus(at)praxis.ee
Skype:
maiu_uus


Huvivaldkonnad: kaasamisprotsessid, kodanikuühiskond, poliitiline legitiimsus, poliitilised otsustusprotsessid.

Olen omandanud sotsiaalteaduste bakalaureusekraadi (BA, 2006) Tallinna Ülikoolis sotsioloogia erialal. Lisaerialadeks olid projektijuhtimine ning kommunikatsiooni- ja suhtlemispsühholoogia. Hetkel olen lõpetamas õpinguid sotsioloogia magistriõppes TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute instituudis. Tööd PRAXISes alustasin 2007.aasta kevadel Eesti Lõimumiskava 2008-2013 koostamise nõustamise projekti assistendina.

Valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi analüütikuna on ta osalenud mitmetes suuremates Eesti kolmanda sektori arenguid puudutavates Praxise uuringutes, sh: Kodanikuühenduste riigieelarvelise rahastamise analüüs (2006-2007), Avalike teenuste delegeerimine kodanikuühendustele, Ministeeriumite kaasamispraktikate analüüs 2007-2009, Annetusmudelite analüüs jt. Samuti on tal kogemusi kaasamisprotsesside ning riiklike strateegiliste dokumentide koostamise nõustamisega.