Praxise tegemistest Riigikogu Toimetistes 19/2009 (30/06/2009)

30.06.09


Juunikuus ilmunud ajakiri Riigikogu Toimetised 19/2009 annab ülevaate ka Poliitikauuringute Keskuse Praxis tegemistest.

Uuringute ja arvamuste rubriigis kirjutavad Andres Võrk, Marre Karu ja Ene-Margit Tiit vanemahüvitise mõjudest tööturu- ja sündimuskäitumisele.

Poliitilise foorumi rubriigis on esitatud väga huvitav sotsiaalpoliitika teemaline vestlusring “Sotsiaalset kaitset võib vajada igaüks”. 27.mail toimunud vestlusringis osalesid  Anu Toots (Tallinna Ülikooli võrdleva halduspoliitika professor), Maris Jesse (Tervise Arengu Instituudi direktor), Tõnis Kõiv (Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige, Reformierakond). Muuhulgas viidatakse Praxises valminud vanemahüvise analüüsi tulemustele ning nõustutakse tõdemusega, et Eestis ei ole kahjuks alati selgelt sõnastatud, mida soovitakse üksikute perepoliitiliste meetmega saavutada ning kuidas peaks meetmed koos toimima.

Kodanikuühenduste ja riigivõimu rubriigis on teemaks ühenduste rahastamine. Riiklikust rahastamispoliitikast Eestis kirjutavad Marion Bobkov (Siseministeeriumi kodanikuühiskonna peaspetsialist) ning Mari Mandel-Madise (OÜ BDA Consulting analüütik). Artikkel tutvustab 26. märtsil Valitsuse poolt heaks kiidetud kodanikuühenduste riigieelarvelise rahastamise korrastamise kontseptsiooni tagamaid, eesmärke, rakendamise plaane. Kontseptsioonis toodud arendusettepanekud ning põhidefinitsioonid tuginevad osaliselt Poliitikauuringute Keskuse Praxis ja Tallinna Ülikooli kodanikuühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse 2008. aastal Siseministeeriumi tellimusel läbiviidud poliitikaanalüüsile ”Kodanikeühenduste riigieelarvelise rahastamise analüüs 2006–2007”.

Samuti uuringute ja arvamuste rubriigis kirjutab Timo Ligi Eesti õigusaktide mõjude analüüsi süsteemi arendamise võimalustest. Praxise eksperdid osalesid õigusaktide mõjude analüüsi projekti juhtrühmas, mis töötas välja ettepanekud õigusaktide mõjude analüüsi korralduse muutmiseks. Artikkel annabki ülevaate õigusaktide rakendamisega kaasnevate mõjude analüüsi korraldusest ja probleemidest ning muudatusettepanekutest.

Riigikogu Toimetised (RiTo) on parlamendi põhiseaduslikke ja ühiskondlikke ülesandeid mõtestav perioodiline ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas – juunis ja detsembris.