Praxise analüütik esineb rahvusvahelisel elukestva õppe seminaril

03.02.11


4.- 5. veebruaril toimub Tallinnas, Rahvusraamatukogus seminar teemal „Demograafiline üleminek ning elukestva õppe võimalused“, kus arutatakse rahvastiku vananemise ning elukestva õppe teemadel. Demograafilist seisu ning elukestva õppe kogemusi ja võimalusi jagavad Balti riikide, Vahemerepiirkonna, Kesk- ja Ida-Euroopa eksperdid. Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik Kirsti Nurmela teeb ülevaate elukestvas õppes osalemise probleemidest ja väljakutsetest Eestis.

Tutvu seminari programmiga.