Kasulikke linke

Network of Education Policy Centers (NEPC) - Hariduspoliitika Keskuste Võrgustik, mille liige on ka PRAXIS. Võrgustiku eesmärgiks on toetada paindlikku, tõenduspõhist ja läbipaistavat hariduspoliitika kujundamist, arvestades avatud ühiskonna väärtusega. Võrgustik viib läbi hariduspoliitikat analüüsivaid uurimisprojekte, vahendab hariduspoliitika valdkonna teadmisi ja uudiseid, korraldab suvekooli ning koolitusi. NEPC annab välja ka uudiskirja.

Eurydice on Euroopa haridussüsteemide ja poliitikate kohta võrdlevat ja usaldusväärset informatiooni jagav võrgustik.

OECD hariduspoliitika lehelt leiab kasulikku informatiooni ja uuringuid erinevate hariduspoliitka valdkondade ning riikide kohta.

CHEPS on kõrghariduspoliitika uuringute keskus Twente Ülikooli juures Hollandis.