Publications Published by PRAXIS in 2004

altprev_The_Estonian_Economy.pdf
Author:
Marek Tiits, Rainer Kattel, Tarmo Kalvet, Rei
Titel:
The Estonian Economy. Competitiveness & Future Outlooks
Year:
2004
Language:
EN

altprev_valitsemine_ja_hea_valitsemine.pdf
Author:
Eveli Illing, Vello Pettai (toimetajad)
Titel:
Valitsemine ja hea valitsemine
Year:
2004
Language:

altprev_toimetised_19_2004.pdf
Author:
Reelika Leetmaa, Andres Võrk, Epp Kallaste
Titel:
Vanemaealine tööjõud tööturul ja tööelus
Year:
2004/19
Language:
ET

altprev_toimetised_18_2004.pdf
Author:
Andres Võrk, Mairit Priinits, Epp Kallaste
Titel:
Tervishoiutöötajate migratsioon Eestist: migratsiooni potentsiaalne suurus, mõju tervishoiutöötajate vajadusele ja poliitikavalikud
Year:
2004/18
Language:
ET

altprev_toimetised_17_2004.pdf
Author:
Erik S. Reinert, Rainer Kattel
Titel:
The Qualitative Shift in European Integration: Towards Permanent Wage Pressures and a ‘Latin-Americanization’ of Europe?
Year:
2004/17
Language:
EN

Author:
Titel:
HIV/AIDSi ennetustegevuse hindamine 2004
Year:
2004/16
Language:

altprev_toimetised_15_2003.pdf
Author:
Tarmo Kalvet
Titel:
The Estonian ICT Manufacturing and Software Industry: Current State and Future Outlook
Year:
2004/15
Language:
EN

altprev_toimetised_14_2008.pdf
Author:
Ene-Margit Tiit, Lauri Leppik, Andres Võrk,
Titel:
Euroopa Liidu ühiste pensionieesmärkide mõju Eesti pensionisüsteemile
Year:
2004/14
Language:
ET

altprev_toimetised_13_2003.pdf
Author:
Epp Kallaste, Kaia Philips
Titel:
Eesti tööealise elanikkonna töötamise potentsiaal Euroopa Liidu riikides
Year:
2004/13
Language:
ET

altprev_Poliitanaluus_nr_6.pdf
Author:
Marek Tiits, Rainer Kattel, Tarmo Kalvet
Titel:
Teadmistepõhine majandus ja majandusareng Eestis
Year:
2004/06
Language:
ET

altprev_PRAXIS_Riiklik_koolitustellimuse_uuringu_luhikokkuvote.pdf
Author:
Raul Eamets, Tiina Annus, Annika Paabut, Jaan
Titel:
Uuringu lühikokkuvõte
Year:
2004
Language:
ET

altprev_PA_nr_8.pdf
Author:
Tairi Rõõm, Epp Kallaste
Titel:
Naised-mehed Eesti tööturul: palgaerinevuste hinnang
Year:
2004/08
Language:
ET

altprev_PA82004_rus.pdf
Author:
Тайри Рыым, Эпп Калласте
Titel:
Mушчины и женщины на рынке труда Эстоний оценка различий в заработной плате
Year:
2004/08
Language:
RU

altprev_PA82004_eng.pdf
Author:
Tairi Rõõm, Epp Kallaste
Titel:
Men and Women in the Estonian Labour Market: An Assessment of the Gender Wage Gap
Year:
2004/08
Language:
EN

altprev_Tootuskindlustus.pdf
Author:
Reelika Leetmaa, Lauri Leppik, Pille Liimal
Titel:
Töötuskindlustus - teooriast ja praktikast
Year:
2004
Language:
ET

altprev_valitsemine_ja_hea_valitsemine_www.pdf
Author:
Eveli Illing, Vello Pettai
Titel:
Valitsemine ja hea valitsemine. Konverentsi kogumik
Year:
2004
Language:
ET

altprev_Kaasamine_otsustetegemise_protsessi.pdf
Author:
Reesi Lepa, Eveli Illing, Aare Kasemets, Üll
Titel:
Kaasamine otsustetegemise protsessi
Year:
2004
Language:
ET