2008. aastal välja antud toimetised

Pealkiri:
RIP 2008-2013 lõpparuanne: Haridus
Autor:
Laura Kirss ja Triin Vihalemm
Aasta:
2008
Keel:
ET
Pealkiri:
Estonia 2005. EUROMOD country report
Autor:
Silja Lüpsik, Alari Paulus, Andres Võrk
Aasta:
2008
Keel:
EN
Pealkiri:
Transition costs of reformed pension systems
Autor:
Lauri Leppik, Andres Võrk
Aasta:
2008
Keel:
EN
Pealkiri:
Maksupoliitika mõju leibkondade maksukoormuse jaotusele
Autor:
Andres Võrk, Alari Paulus, Helen Poltimäe
Aasta:
2008/42
Keel:
ET
Pealkiri:
Ülevaade strateegiate mõjuhindamise hetkeolukorrast ja selle peamistest kitsaskohtadest Eestis. Lõppraport
Autor:
Annika Uudelepp
Aasta:
2008
Keel:
ET
Pealkiri:
KÜ RE rahastamise 2006-2007 analüüsiraport
Autor:
Jon Ender, Maiu Uus, Annika Uudelepp, Tanel V
Aasta:
2008
Keel:
ET
Pealkiri:
Gümnaasiumid avalikkuse pilgu all
Autor:
Laura Kirss
Aasta:
2008
Keel:
ET
Pealkiri:
Infokihistumine: interneti mittekasutajad, vähekasutajad ning hiljuti kasutama hakanud
Autor:
Pille Pruulmann‐Vengerfeldt, Tarmo Kalvet
Aasta:
2008/41
Keel:
ET