Euroopa töötingimuste, töösuhete ja struktuurimuutuste monitooringud

Projekti eesmärgiks on anda Eesti töötingimuste, töösuhete ning tööturu alast infot Euroopa Liidu asutusele Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond. Fondi eesmärk on aidata kaasa paremate elu- ja töötingimuste kavandamisele ja loomisele Euroopas. Fond varustab valitsusasutusi, tööandjaid, ametiühinguid ja Euroopa Komisjoni sõltumatute võrdlusuuringute andmete ja neil põhinevate teadmiste ja nõuannetega.

Fondi veebilehelt www.eurofound.eu.int on kättesaadavad Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide kohta käivad uudised ning uurimisraportid järgnevatest valdkondadest:

Töötingimuste monitooring EWCO (European Working Conditions Observatory): töötingimused, töökorraldus, tööaeg, töö paindlikkus, töötervishoid, tööhõive, töökoha turvalisus, tööstress, sotsiaalkaitse, vägivald töökohal jms.

Töösuhete monitooring EIRO (European Industrial Relations Observatory): kollektiivsed töösuhted, sotsiaaldialoog, kollektiivsed läbirääkimised, ametiühingud, töö- seadusandlus, töötajate osalus, võrdõiguslikkus tööturul, töötajate õigused ja kohustused jms.

Struktuurimuutuste monitooring ERM (European Restructuring Monitoring) jälgib kollektiivseteid koondamisi ning suurearvulisi töökohtade loomiseid, et jälgida ettevõtete restruktureerimist ning selle kaudu ettevõtete kohanemist globaliseerumise ning konkurentsi ja turgude rahvus- vaheliseks muutumisega.

PRAXIS jagab Fondile infot Eesti kohta ning viib läbi analüüse Märts 2007 – märts 2008.

Eesti keeles saab Eurofondi tegemistest ja väljaannetest ülevaate Fondi Eestikeelselt veebilehelt www.eurofond.ee, mida toimetab Hill&Knowlton.

Tulemused

Võrdlusanalüüsid

Töötingimuste monitooring EWCO (European Working Conditions Observatory):

 

Töösuhete monitooring EIRO (European Industrial Relations Observatory):

 

Restruktureerimise monitooring ERM (European Restructuring Monitor):

Artiklid

Töötingimuste monitooring EWCO (European Working Conditions Observatory):

 

Töösuhete monitooring EIRO (European Industrial Relations Observatory):

 

Restruktureerimise monitooring ERM (European Restructuring Monitor):

ERM jaoks koostame regulaarselt faktilehti seoses ettevõtete ümberstruktureerimisega (töökohtade koondamine/loomine). Faktilehed on koostatud kõigi ümberstruktureerimise juhtumite kohta, mis on kajastatud meedias ning kus on loodud/koondatud vähemalt 100 töökohta või on koondatud vähemalt 10% töötajatest, kui ettevõttes on kokku vähemalt 250 töötajat.

Restruktureerimise faktilehed on kättesaadavad siin

Teostajad:
Epp Kallaste, Marre Karu, Kirsti Nurmela, Liis Roosaar
Kestus:
2007 - 2008
Finantseerijad:
Märksõnad:
töötingimused, kollektiivsed töösuhted, sotsiaalpartnerlus

Uudised

Uudised puuduvad