Vanemahüvitise mõju analüüs

Projekti eesmärk oli analüüsida Eestis 2004. aastal kehtima hakanud vanemahüvitise mõju sünnitus- ja tööturukäitumisele. Projektis pakutakse välja vanemahüvitise seaduse mõju analüüsipõhimõtted, tuuakse välja võimalikud vanemahüvitise mõjud hüvitise tegelikele saajatele, potentsiaalsetele saajatele ja ühiskonnale laiemalt ning käsitletakse meetodeid ning andmeallikaid, kuidas antud mõjusid analüüsida. Kasutades meditsiinilise sünniregistri ja sotsiaalkindlustusameti andmeid analüüsitakse vanemahüvitise seaduse mõju võimalikule sünnitamiskäitumise muutumisele.

Tulemused

Publikatsioonid:

Eesti vanemahüvitise mõju sündimus- ja tööturukäitumisele. Hindamise võimalused ja esimeste kogemuste analüüs. PRAXISe Toimetised 25/2006
Eesti vanemahüvitise mõju sündimus- ja tööturukäitumisele Hindamise võimalused ja esimeste kogemuste analüüs. Lühikokkuvõte

Ettekanded

Eesti vanemahüvitise mõju sündimus- ja tööturukäitumisele Andres Võrk. Projekti tulemuste tutvustus pressile Tallinnas 13.02.2006
Eesti vanemahüvitise mõju sündimus- ja tööturukäitumisele Marre Karu. Loeng Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja Sotsiaalpoliitika Instituudis Tartus 24.04.2008