Sotsiaaldialoog tööhõivepoliitika osas Eestis

Töö eesmärk on kirjeldada sotsiaalsete partnerite kaasatust tööhõivepoliitika kujundamisel, elluviimisel ja hindamisel. Tegemist on Eesti situatsiooni kirjeldava raportiga Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) suurema projekti "National Social Dialogue on the Formulation, Implementation and monitoring of employment policies" raames. Projekti koordineerib Tšehhi Töö- ja sotsiaalküsimuste uurimisinstituut (Research Institute for Labour and Social Affairs - RILSA)  Tööhõivepoliitika all peetakse silmas strateegilisi dokumente, mis Eesti tinigmustes tähendab eelkõige tööhõive-tegevuskava. Eesmärgiks on analüüsida sotsiaalsete partnerite hõivatust strateegia ettevalmistamisel, ellu viimisel ja hindamisel. Töö raames viidi läbi intervjuud tööandajate ja töövõtjate üleriigiliste organisatsioonide ning Sotsiaalministeeriumi esindajatega.

Eesti raport valmis 2003. aasta sügisel. Projekti tulemusena ILO poolt tehtav võrdlevanalüüs valmib 2004. aastal.

Tulemused

Publikatsioonid:

Teostajad:
Epp Kallaste, Reelika Leetmaa
Kestus:
2003 - 2003
Finantseerijad:
Märksõnad:
sotsiaalpartnerlus, kollektiivsed töösuhted, kaasamine

Uudised